facebook linkedin twitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Stiri juridice

 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE PFA CU DOAR 250 LEI!

  Read more...  
 • Cat Costa Infiintarea unei Firme in 2015?

  Aceasta intrebare este adresata de fiecare client care doreste infiintarea unei firme la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

  Read more...  
 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE FIRMA CU DOAR 300 LEI

  Read more...  
 • Legea nr. 202/2012 - aprobarea OUG nr. 24/2012 privind modificarea si completarea Codului fiscal

  7 Noiembrie 2012

  Read more...  
 • Modificarea legii societatilor comerciale

  Va prezentam Articolul 237 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, asa cum acesta a fost modificat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

  Read more...  
 • Prima Casa – masuri si norme modificate – OUG 60/2009 si HG 717/2009
  In M. Of. 878/2012 a fost publicata OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“,

REINNOIRE MARCA

 

Inregistrarea marcii produce efecte cu incepere de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani.

Reinnoirea inregistrarii marcii se poate cere inainte de expirarea duratei de protectie in curs, dar nu mai devreme de 3 luni inainte de expirarea acestei durate. Reinnoirea inregistrarii nu poate aduce marcii modificari esentiale.

La cererea titularului, inregistrarea marcii poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.

 Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii va contine urmatoarele elemente:

 • solicitarea expresa a reinnoirii inregistrarii marcii;
 • datele de identificare a titularului si daca este cazul, numele si domiciliul, respectiv sediul mandatarului;
 • numarul de inregistrare a marcii in Registrul National al Marcilor;
 • data depozitului reglementar al cererii de inregistrare a marcii;
 • semnatura titularului, a persoanei autorizate de titular sau semnatura mandatarului, dupa caz;
 • dovada platii taxei prevazute de lege pentru reinnoirea inregistrarii marcii.

 

Cand titularul solicita reinnoirea numai pentru o parte din produsele si serviciile inscrise in Registru National al Marcilor, acesta va indica si numele acelor produse sau servicii pentru care se solicita reinnoirea inregistrarii marcii.

Daca cererea de reinnoire, prezentata in termenele stabilite, nu contine unul din elementele prevazute de lege, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci - OSIM notifica solicitantului neregulile constatate si acorda un termen de 3 luni pentru remedierea acestora. In lipsa unui raspuns in termen, cererea de reinnoire a inregistrarii marcii se respinge. Solicitantul cererii de reinnoire poate contesta decizia de respingere a reinnoirii inregistrarii.

Pe durata protectiei marcii, titularul poate solicita la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci,cu plata taxei prevazuta de lege, introducerea de modificari neesentiale ale unor elemente ale marcii, inclusiv privind numele sau adresa titularului, dar sub conditia ca asemenea modificari sa nu afecteze imaginea de ansamblu a marcii.

In situatia in care cererea de reinnoire a inregistrarii indeplineste conditiile legale, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci - OSIM elibereaza certificatul de reinnoire si il comunica titularului marcii.

Reinnoirea inregistrarii marcii se inscrie in Registrul National al Marcilor si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - BOPI, in termen de 6 luni de la depunerea cererii de reinnoire la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Reinnoirea inregistrarii marcii opereaza incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii duratei de protectie in curs.

 

Apelati cu incredere la specialistii nostri, completand formularul sau telefonic 0724.854.213 / 0785.099.131.