facebook linkedin twitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Stiri juridice

 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE PFA CU DOAR 250 LEI!

  Read more...  
 • Cat Costa Infiintarea unei Firme in 2015?

  Aceasta intrebare este adresata de fiecare client care doreste infiintarea unei firme la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

  Read more...  
 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE FIRMA CU DOAR 300 LEI

  Read more...  
 • Legea nr. 202/2012 - aprobarea OUG nr. 24/2012 privind modificarea si completarea Codului fiscal

  7 Noiembrie 2012

  Read more...  
 • Modificarea legii societatilor comerciale

  Va prezentam Articolul 237 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, asa cum acesta a fost modificat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

  Read more...  
 • Prima Casa – masuri si norme modificate – OUG 60/2009 si HG 717/2009
  In M. Of. 878/2012 a fost publicata OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“,

INFIINTARE ASOCIATII SI FUNDATII - ONG

 

asociatie si fundatii

Conform art. 4 din ORDONANTA 26/ 2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, ASOCIATIA este constituita la initiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun şi fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor personal dar nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

 

 

ETAPELE CARE SE PARCURG IN VEDEREA INSCRIERII ASOCIATIEI IN REGISTRUL ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SUNT:

 

 • obtinerea de la Ministerul Justitiei a dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii – valabilitatea rezervarii este de 3 luni;
 • redactarea actelor (act constitutiv, statut) – pentru aceasta trebuie sa ne puneti la dispozitie datele de identificare ale asociatilor si dovada sediului; dovada sediului se poate face, potrivit dispozitiilor legale, cu contract de inchiriere/contract de comodat; sunt necesare Acordul Vecinilor si al Asociatiei de Proprietari;
 • constituirea patrimoniului in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei;
 • achitarea taxelor;
 • depunerea dosarului la Judecatorie in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul Asociatiei;
 • ridicarea incheierii de infiintare a Asociatiei.

 

Actul constitutiv si statutul asociatiei trebuie sa fie atestate de catre un avocat prin darea de data certa.

 

Conform art. 15 din Ordonanta 26/ 2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, FUNDATIA este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar

 

Cererea de inscriere a fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de urmatoarele documente:

 • actul constitutiv;
 • statutul;
 • acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ;
 • dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia cazului fundaţiilor al căror scop exclusiv este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, caz in care patrimoniul initial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Actul constitutiv si statutul fundatiei trebuie sa fie atestate de catre un avocat prin darea de data certa.

 

 

DEOSEBIRI INTRE ASOCIATIE SI FUNDATIE

 

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite. Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor, insa scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Poate fi de interes general sau comun. Fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor. In mod uzual, asociatiile sunt vazute ca structuri democratice, pe cand fundatiile sunt prin definitie o structura nedemocratica, ce reflecta vointa fondatorului/ fondatorilor.

Organizaţiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

 

In situatia in care doriti sa inregistrati o asociatie sau o fundatie la Judecatoria din raza teritoriala in care este situat sediul profesional al acesteia, nu ezitati sa ne contactati completand formularul sau telefonic 0724.854.213 / 0785.099.131.