facebook linkedin twitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Stiri juridice

 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE PFA CU DOAR 250 LEI!

  Read more...  
 • Cat Costa Infiintarea unei Firme in 2015?

  Aceasta intrebare este adresata de fiecare client care doreste infiintarea unei firme la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

  Read more...  
 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE FIRMA CU DOAR 300 LEI

  Read more...  
 • Legea nr. 202/2012 - aprobarea OUG nr. 24/2012 privind modificarea si completarea Codului fiscal

  7 Noiembrie 2012

  Read more...  
 • Modificarea legii societatilor comerciale

  Va prezentam Articolul 237 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, asa cum acesta a fost modificat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

  Read more...  
 • Prima Casa – masuri si norme modificate – OUG 60/2009 si HG 717/2009
  In M. Of. 878/2012 a fost publicata OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“,

ETAPELE INFIINTARII UNEI ASOCIATII DE PROPRIETARI

 

asociatie de proprietari

 

Procedura infiintarii unei asociatii de proprietari se gaseste reglementata in Legea locuintei nr. 114/1996, in Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari aprobate prin H.G. nr. 400/2003.

Potrivit legii, asociatia de proprietari este forma juridica de organizare si de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridica, nonprofit, infiintata in conditiile prevazute de lege.

 

 


PROCEDURA INFIINTARE ASOCIATIE DE PROPRIETARI

            Asociatiile de proprietari se constituie prin hotararea a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul unei cladiri. In cladirile de locuit cu mai multe scari se pot infiinta asociatii de proprietari pe una sau mai multe scari, daca proprietatea comuna aferenta poate fi delimitata si daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scari. Hotararea privind infiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin doua treimi din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul proprietarilor locuintelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul cladirii, scarii sau tronsonului. Daca nu este intrunit cvorumul, o noua convocare va avea loc după cel putin cinci zile de la data primei intalniri. În cazul in care nici la a doua convocare nu se poate lua hotararea de constituire din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, dupa cel putin cinci zile de la data celei de-a doua; in acest caz, hotararea privind infiintarea asociatiei poate fi luata cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numarul proprietarilor.

 


ACTE NECESARE PENTRU INFIINTAREA UNEI ASOCIATII DE PROPRIETARI

1. In cazul in care se constituie asociatie de proprietari pe tot blocul sunt necesare urmatoarele acte:

- doua cereri tip, Statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături, actul constitutiv + tabel nominal cu semnături, acordul de asociere + anexa cu tabelul nominal cu proprietarii membri, procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta, copie de pe încheierea de la Judecatorie cu înscrierea în Cartea Funciară a actului de proprietate al unui membru al asociaţiei de proprietari, copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a clădirii şi proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti.

 

2. In cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane, existand o scara din blocul respectiv care este deja asociatie de proprietari aveţi nevoie de: două cereri tip, Statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături, actul constitutiv + tabel nominal cu semnături, acordul de asociere + anexă cu tabelul nominal, procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta, copie de pe sentinţa definitivă şi irevocabilă a scării care este Asociaţie de Proprietari, convenţie încheiată între noile asociaţii de proprietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnată de preşedinţii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii, acord de delimitare între scări în care se face referire la separarea pe scări, lifturi, terase, subsoluri, teren aferent clădirii etc., însoţit de un tabel cu semnăturile proprietarilor de pe fiecare scară, care sînt de acord cu delimitarea, proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti şi copie după ultima listă de plată a cotelor de întreţinere.


3. Dacă se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane şi nici o altă scară din blocul respectiv nu este asociaţie de proprietari aveţi nevoie de: două cereri tip, Statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături, actul constitutiv + tabel nominal cu semnături, acordul de asociere + anexa cu tabelul nominal, procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta, avize (original si copie) de la furnizorii de servicii, acord de delimitare între scări în care se face referire la separarea pe scări, lifturi, terase, subsoluri, teren aferent clădirii etc., însoţit de un tabel cu semnăturile proprietarilor de pe fiecare scară, care sînt de acord cu delimitarea, convenţie încheiată între noile Asociatii de Proprietari constituite pe scarile aceluiasi bloc, semnata de presedintii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii, copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a clădirii, proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti şi copie de pe ultima listă de plată a cotelor de întreţinere.

            Toate actele prezentate în dosar vor fi semnate, pe ultima pagina a fiecăruia si pe ultima pagina a anexelor, de catre presedintele asociatiei de proprietari ales in adunarea generala (probat cu procesul-verbal) si stampilate cu stampila asociatiei. Toate actele trebuie completate in original, in trei exemplare, doua din ele ramanand la asociatia de proprietari.

 

Apelati cu incredere la specialistii nostri, completand formularul sau telefonic 0724.854.213