facebook linkedin twitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Stiri juridice

 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE PFA CU DOAR 250 LEI!

  Read more...  
 • Cat Costa Infiintarea unei Firme in 2015?

  Aceasta intrebare este adresata de fiecare client care doreste infiintarea unei firme la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

  Read more...  
 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE FIRMA CU DOAR 300 LEI

  Read more...  
 • Legea nr. 202/2012 - aprobarea OUG nr. 24/2012 privind modificarea si completarea Codului fiscal

  7 Noiembrie 2012

  Read more...  
 • Modificarea legii societatilor comerciale

  Va prezentam Articolul 237 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, asa cum acesta a fost modificat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

  Read more...  
 • Prima Casa – masuri si norme modificate – OUG 60/2009 si HG 717/2009
  In M. Of. 878/2012 a fost publicata OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“,

DIZOLVAREA VOLUNTARA SI LICHIDAREA VOLUNTARA, SOCIETATE COMERCIALA CU ASOCIAT UNIC – ACTE NECESARE:

 

Etapa 1: DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE

Daca este cazul:

 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu)

Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a).

Etapa 2 – RADIEREA

 • Cerere de radiere (descarca cerere)
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a daca este cazul).

 

DIZOLVAREA VOLUNTARA SI LICHIDAREA VOLUNTARA, SOCIETATE CU DOI SAU MAI MULTI ASOCIATI –ACTE NECESARE.

 

Etapa 1 - DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE

 • Cerere de inregistrare a mentiunii (descarca cerere)
 • Decizia AGA de dizolvare si – concomitent – de lichidare a societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original)

Daca este cazul:

 • avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu)
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre udiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a)

Etapa 2 – RADIEREA SOCIETATII COMERCIALE

 • Cerere de radiere (descarca cerere)
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale aprobata de asociati(copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie.
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a daca este cazul).

 

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA VOLUNTARA A SOCIETATILOR CU MAI MULTI ASOCIATI, CU NUMIRE A LICHIDATORULUI

 

Etapa 1 - DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE

 • Cererea de înregistrare (in original) (descarca cerere)
 • Hotararea AGA de dizolvare a societatii si de numire a lichidatorului
 • Declaratia lichidatorului cum ca detine aceasta calitate (in original)
 • Specimenul de semnatura al lichidatorului (in original)
 • Dovada platii taxelor legale (taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, taxa de registru, taxa de publicare in M.Of. Partea IV)

 

Etapa 2 - RADIEREA SOCIETATII COMERCIALE

 • Cerere de radiere (original) (descarca cerere)
 • Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de inregistrare cu anexele acestuia (in original)
 • Certificatul de la Administratia Financiara din care rezulta ca nu exista datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (copie)
 • Dovada platii taxelor legale

 

DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC, INAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI FIXAT PENTRU DURATA ACESTEIA

 
Etapa I - DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE

 

 

Dovezile privind plata taxelor legale:

 • taxa de registru;
 • tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


Etapa a II-a - Radierea societatii comerciale

 • Cerere de radiere, in original, in trei exemplare; (descarca cerere)
 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si anexa/anexele (originale);
 • Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original);
 • Daca este cazul, dovada Agentiei teritoriale pentru protectia mediului privind aprobarea bilantului de mediu in cazul societatilor autorizate sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului (copie);
 • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

 

Dovezile privind plata taxelor legale:

 • taxa de registru

 

Cererea de radiere se va depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial.

 

Apelati cu incredere la specialistii nostri, completand formularul sau telefonic 0724.854.213 / 0785.099.131.